Jamlikhalsa

Tandvårdförsäkring

I en värld där tandvårdskostnader kan vara oförutsägbara, erbjuder en tandvårdförsäkring ett skyddsnät. Försäkringen garanterar ekonomisk hjälp vid behov av tandvård. Läs vidare för att förstå vad tandvårdförsäkring innebär, vad den täcker, vad den kostar, och varför det kan vara en god idé att teckna en sådan försäkring.

Vad är en tandförsäkring?

En tandförsäkring är ett avtal mellan en individ och ett försäkringsbolag där individen betalar en månads- eller årspremie i utbyte mot ekonomiskt stöd för tandvårdskostnader. Försäkringen hjälper till att täcka delar av eller hela kostnaden för förebyggande, diagnostisk, och reparerande tandvård. Hela Försäkring är ett exempel på ett populärt försäkringsbolag för tandvårdförsäkring. Du kan själv välja fritt vilken tandläkare du vill besöka, du behöver inte tänka på bindningstid eller självrisk och de kräver inte en hälsokontroll innan du tecknar en försäkring.

Vad ingår i tandvårdsförsäkring?

Innehållet kan variera beroende på avtalet och försäkringsbolaget. Oftast täcker försäkringen: 

 • Rutinmässiga kontroller
 • Rengöring
 • Fyllningar
 • Rotfyllningar
 • Tandextraktioner


Vissa försäkringar kan även inkludera ortodontisk vård, proteser och andra mer avancerade behandlingar. Det är dock viktigt att noga läsa igenom försäkringsavtalet för att förstå exakt vad som ingår.

Vad kostar tandvårdförsäkring?

Kostnaden för tandvårdsförsäkring varierar beroende på försäkringsbolag, ålder, typ av försäkring och nivå på ersättning. En genomsnittlig årspremie för en tandvårdsförsäkring i Sverige ligger på cirka 2 000 kronor. Generellt sett kan en grundläggande försäkring vara mer överkomlig, medan en mer omfattande försäkring som täcker avancerade behandlingar kan ha högre premier. 

Hur fungerar försäkringen?

När du tecknar en försäkring betalar du en premie, antingen månadsvis eller årsvis. Om du behöver tandvård och besöker en tandläkare kan försäkringen täcka en del av eller hela kostnaden, beroende på ditt avtal. Efter behandlingen skickar tandläkaren en faktura till försäkringsbolaget, som sedan betalar ut det överenskomna beloppet. Vissa försäkringar kan ha en självrisk eller ett maxbelopp de betalar ut per år.

Allmän tandvårdsförsäkring

Allmän tandvårdsförsäkring är oftast en del av det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet och i Sverige finns det något som kallas abonnemangstandvård som syftar till att ge alla medborgare tillgång till grundläggande tandvård till en rimlig kostnad. Försäkringen erbjuds av regionerna och kan täcka regelbundna undersökningar, förebyggande vård och grundläggande behandlingar.

Medan den allmänna tandvårdsförsäkringen garanterar tillgång till viktig tandvård, kan den ha begränsningar när det gäller avancerade eller specialiserade behandlingar. Det är också vanligt att patienter med denna försäkring kan behöva vänta längre tid på behandling jämfört med de som har en privat försäkring.

Privat tandvårdsförsäkring

Privata tandvårdsförsäkringar erbjuds ofta av försäkringsbolag som ett komplement till den allmänna tandvårdsförsäkringen. De riktar sig till individer som önskar ytterligare skydd utöver det grundläggande tandvårdsskyddet som erbjuds av den offentliga sektorn. 

Med en privat försäkring kan du få täckning för behandlingar som kanske inte ingår i den allmänna försäkringen, såsom estetisk tandvård, implantat eller ortodonti. 

Dessutom kan väntetiderna för behandling vara kortare och du kan ofta välja din egen tandläkare. 

Fördelar med försäkring för tänderna

Att teckna en tandvårdförsäkring innebär flera fördelar, som till exempel:

 • Försäkringen kan erbjuda ekonomiskt skydd mot höga och oförutsedda tandvårdskostnader. 
 • Den uppmuntrar också till regelbundna tandläkarbesök, eftersom många försäkringar täcker rutinmässiga kontroller.
 • Den kan ge dig sinnesro, veta att du är skyddad mot potentiellt kostsamma tandvårdsbehov i framtiden.

Relaterade frågor

Finns det försäkring som täcker tandvård?

Ja, det finns särskilda tandvårdsförsäkringar som hjälper till att täcka kostnader för tandvård. Dessa försäkringar är avsedda att minska den ekonomiska bördan vid oväntade tandvårdsproblem eller regelbundna tandläkarbesök. Läs mer här.

Kan man få ekonomisk hjälp till tandvård?

Absolut, förutom tandvårdsförsäkringar finns det ofta statliga eller regionala program som erbjuder ekonomiskt stöd till tandvård för vissa grupper. Dessutom erbjuder vissa tandläkarkliniker betalningsplaner för patienter som behöver ekonomisk avlastning. Du kan även vända dig till Försäkringskassan för tandvårdsstöd, läs mer om vad som gäller på forsakringskassan.se.

Hur mycket kostar tandvård utan försäkring?

Det korta och koncisa svaret är att det beror på. Det mer detaljerade svaret är att tandvård utan försäkring kan kosta allt från 0 kronor till flera hundra tusen kronor per år, beroende på vilka behandlingar som behövs. En generell översikt kan se ut så här:

 • Grundläggande tandvård: 0–1 200 kronor per år med tandvårdsbidrag
 • Kostsamma behandlingar: 2 000–50 000 kronor per behandling
 • Högkostnadsskydd: 25 procent av kostnaderna överstigande 3 000 kronor per år

Kan man teckna tandvårdsförsäkring?

Ja, de flesta försäkringsbolag erbjuder möjligheten att teckna tandvårdsförsäkring. Det är en god idé att jämföra olika erbjudanden och villkor för att hitta en försäkring som bäst matchar dina individuella behov och ekonomiska situation.