Jamlikhalsa

God hälsa och hälsofrämjande åtgärder

God hälsa är en förutsättning för ett långt och upplevelserikt liv. Det finns numera mycket kunskap om hur man stärker och bibehåller en god hälsa. Det satsas också väldigt mycket på hälsofrämjande åtgärder inom olika områden i samhället.
Men en god hälsa kan definieras på många olika sätt och än är det långt kvar till en jämlik hälsa för alla människor i vårt samhälle. Här definierar vi olika begrepp inom hälsa och hälsofrämjande åtgärder som behövs för ett välmående.

Social hälsa

Social hälsa är människors samverkan med varandra, våra relationer och tillhörighet med olika grupper. En person som blir utsatt för ensamhet och utfrysning har svårare att leva ett normalt liv med risk att drabbas av psykiska och fysiska besvär. Läs mer om social hälsa och de faktorer som bidrar till människors välmående.

Kvinnors hälsa

Det finns sjukdomar och andra besvär som drabbar enbart kvinnor. Numera finns det större kunskap inom kvinnorelaterade problem och kvinnohälsan. Forskningen står inte still och det utvecklas ständigt nya behandlingsmetoder och hälsofrämjande åtgärdsplan inom detta område. Vi listar 5 vanliga kvinnoproblem att hålla koll på.

Tandhälsa och tandvårdförsäkring

Tandhälsa är fundamentalt inte bara för munnen utan för hela kroppens välbefinnande. Regelbunden tandborstning och användning av tandtråd är avgörande för att förebygga karies och tandköttssjukdomar. Trots god oral hygien kan dock oväntade tandproblem uppstå. En tandvårdförsäkring kan hjälpa till att täcka kostnaden för både förebyggande vård och större tandprocedurer, vilket ger trygghet för patienten.

Munhälsa och kost

En god munhälsa påverkas av god kosthållning med näringsrik mat. Det finns särskilda rekommendationer för vad vi behöver äta för att bibehålla en god munhälsa och upprätthålla en hälsosam livsstil. Se de olika alternativen som finns för ditt välmående.

Jämlik hälsa

En jämlik hälsa är förutsättning för ett fungerande samhälle. Politikerna arbetar aktivt med att skapa lika villkor för en jämlik hälsa för alla samhällsklasser. Man vill främja en god hälsa och förebygga sjukdomar för hela befolkningen. Dock pekar forskning på en tydlig ojämlikhet i hälsa bland de mest utsatta grupperna i samhället. Läs mer om detta:

Mental träning

Mental träning är en metod som kan få dig att må psykiskt bättre och att uppnå mål du har satt för dig själv. För att lära dig mer kan du gå en kurs inom mental träning, men det är inte nödvändigt. Det finns mycket du kan göra inom självcoaching för att börja jobba med mental träning.

Skapa en hälsofrämjande arbetsplats

En hälsofrämjande arbetsplats skapar förutsättningar för medarbetarnas fysiska och psykiska välmående genom att integrera hälsosamma vanor i arbetskulturen. Genom att prioritera hälsa och välbefinnande kan arbetsgivare förbättra både trivsel och produktivitet, vilket leder till en mer engagerad och effektiv arbetsstyrka.